HOA & LONG

Sương sớm lập lờ trên mặt nước giữa cái tiết trời hơi lạnh và khung cảnh sáng tranh tối hiện lên dần.
Ngày mới tinh mơ ở Đà Lạt bắt đầu qua những bức hình...

SHARE THIS STORY
COMMENTS
ADD A COMMENT