Gần 8 năm yêu nhau, hơn 4 năm yêu xa nửa vòng trái đất, họ luôn hướng về nhau, sẻ chia mọi thứ trong cuộc sống…Cứ yêu nhau say đắm mãi vậy thoai, họ sinh ra là để dành cho nhau…
Congratulations to Viet Kb – Thu Anh Hoang
Demo mấy tấm nhẹ nhẹ cho ngày dầm mưa hôm qua ạ 

#plannerThe Planners – Ngô Linh – Quỳnh Anh Nguyễn
#videographyPAT image – Park Phạm
#photographyViệt Đức Trần – Nam Hoài An
#makeupHang Juli
#weddingvenueXanhVillas Resort & Spa – Official

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *